Публічний договір (оферта) про надання послуг з використання електронної торгової системи Prozorro.Продажі

Оператор електронного майданчика tab.ua, товариство з обмеженою відповідальністю "ТАБ ЮА", в особі директора Босенка Валентина Олеговича, який діє на підставі Статуту, далі – "Оператор", діючи на підставі положень:

Угоди про співпрацю з організації продажу активів № 29/30062017-ГУ, укладеної між Оператаром та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 30.06.2017 року, відповідно до якої Оператору надано право на організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, у формі електронних торгів,

Договору про використання електронної торгової системи №36-PS-EP, укладеного між Оператором та Громадською організацією "Трансперенсі Інтернешнл Україна" 28.04.2017 року, відповідно до якого Оператору надано право на організацію та проведення електронних торгів,

керуючись ст. 633 та 634 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – "Користувач", укласти цей Договір на таких умовах:

1. Терміни, що вживаються в договорі
 • 1.1. Терміни, що вживаються у цьому Договорі, мають таке значення:
  • акцепт – повне та безумовне прийняття Користувачем усіх умов, викладених в публічній оферті;
  • електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс tab.com.ua (sale.tab.com.ua), який фукнціонує в мережі Інтернет за адресою https://tab.com.ua (https://sale.tab.com.ua) підключений до ЕТС та забезпечує Оператору (організатору) електронних торгів, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;
  • публічний договір про надання послуг з використання електронної торгової системи Prozorro.Продажі (Договір) – правочин про надання та отримання послуг з використання (отримання доступу) електронної торгової системи Prozorro.Продажі (ЕТС), електронного майданчика tab.com.ua (sale.tab.com.ua), який відповідно до статей 628, 633 і 634 Цивільного кодексу України є змішаним публічним договором та договором приєднання, та укладається між Оператором та Користувачем на умовах публічної оферти;
  • публічна оферта (оферта) – пропозиція Оператора, що викладена на веб-сайті електронного майданчика у вкладені "ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР" та адресована необмеженому колу фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб укласти Договір на визначених умовах;
  • регламент – документи, які регулюють правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути в процесі проведення електронних торгів в ЕТС між адміністратором, замовником (у т.ч. Фондом, банками), оператором, користувачами та учасниками і розміщуються у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі, зокрема (але не виключно):
   • регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків;
   • регламент роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів);
   • регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами;
   • регламент електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення благодійних торгів (аукціонів).
 • 1.2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в регламенті.
2. Предмет договору
 • 2.1. Предметом Договору є надання Оператором послуг з використання електронної торгової системи Prozorro.Продажі, яка розміщена за адресою в мережі Інтернет https://prozorro.sale , та послуг з використання електронного майданчика tab.com.ua (sale.tab.com.ua), який розміщений за адресою в мережі Інтернет https://tab.com.ua (https://sale.tab.com.ua). Оператор бере на себе зобов’язання надавати послуги з використання ЕТС та електронного майданчика в порядку та на умовах, визначених цим Договором та регламентом, а Користувач, бере на себе зобов’язання приймати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та регламентом.

 • 2.2. Послуги з використання ЕТС та електронного майданчика включають, але не виключно:
  • доступ до ЕТС для проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, Національного банку України (набутого ним у власність у рахунок погашення боргу за кредитами), публічних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів), благодійних торгів (аукціонів) та інших електронних торгів;
  • розміщення та надання доступу до інформації про порядок та правила проведення електронних торгів, умови участі в електронних торгах, вимоги до учасників електронних торгів;
  • забезпечення роботи Користувача з ЦБД за допомогою API;
  • публікація та надання доступу до перегляду оголошень щодо продажу активів;
  • розгляд запитів Користувача стосовно інформації в оголошеннях щодо проведення електронних торгів, порядку участі в електронних торгах або з інших питань використання електронного майдачника;
  • реєстрація/ідентифікація Користувача на електронному майданчику;
  • створення особистого кабінету Користувача;
  • публікації оголошень щодо продажу/оренди майна (активів);
  • подання Користувачем заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах;
  • зміна Користувачем заяв про участь в електронних торгах та/або їх анулювання;
  • доступ Користувача до інтерфейса модуля електронного аукціону (єдиного модуля в ЦБД) з можливістю спостереження за перебігом аукціону в режимі реального часу;
  • доступ Користувача до інтерфейса модуля електронного аукціону (єдиного модуля в ЦБД) з можливістю подання цінових пропозицій у разі реєстрації Користувача учасником аукціону;
  • можливість перегляду та завантаження протоколу електронних торгів;
  • розсилка електронних повідомлень з інформацією про дії Користувача;/li>
  • автоматична реєстрація всіх дій Користувача на електронному майданчику у спеціальній базі даних (електронному журналі);
  • інформаційно-консультаційна підтримка;
  • здійснення інших дій, необхідних для участі в електронних торгах відповідно до положень регламенту.

  Загальні умови та порядок надання послуг визначаються регламентами, що є невід’ємною частиною цього Договору.

 • 2.3. Доступ до можливостей ЕТС, зокрема продажу конкрентних видів активів, нових активів та/або активів нових замовників, надається після та за умови укладення відповідних угод між Оператором та Адміністратром/замовником. Актуальний перелік угод розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "УГОДИ".
 • 2.4. Деякі послуги можуть надаватися виключно після проходження Користувачем процедури реєстрації та/або ідентифікації на електронному майданчику.
 • 2.5. Послуги надаються Користувачам безкоштовно або за плату (винагороду) у порядку та розмірах, визначених цим Договором у відповідності до законодавства, регламенту та/або рішень Адміністратора та/або замовника електронних торгів.
3. Реєстрація та ідентифікація
 • 3.1. Для одержання можливості участі в електронних торгах на електронному майданчику необхідно пройти процедуру обов’язкової реєстрації.
 • 3.2. Реєстрація на електронному майданчику здійснюється безкоштовно.
 • 3.3. Для реєстрації Користувач повинен:

  • заповнити у вкладенні "РЕЄСТРАЦІЯ" реєстраційну форму;
  • підтвердити адресу електронної пошти шляхом переходу за посиланням у листі, одержаному на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти.

  Умовою реєстрації Користувача є підтвердження його ознайомлення з положеннями Публічного договору (оферти) про надання послуг з використання електронної торгової системи Prozorro.Продажі та надання згоди на прийняття умов Політики конфіденційності, що здійснюється шляхом проставляння відповідної відмітки під час реєстрації.

 • 3.4. Будь-який Користувач, який реєструється на електронному майданчику, підтверджує, що ознайомлений з регламентами, розміщеними у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі та визнає їх.
 • 3.5. Зареєстрований Користувач одержує доступ до особистого кабінету, вхід до якого здійснюється шляхом авторизації – уведення логіну, який відповідає адресі електронної пошти Користувача та паролю, що створюється Користувачем під час проходження процедури реєстрації.
 • 3.6. Зареєстрований Користувач має можливість унесення змін до своїх реєстраційних даних, за винятком коду ЄДРПОУ/ІПН/іншого реєстраційного коду.
 • 3.7. Підставою для відмови в реєстрації Користувача є зазначення адреси електронної пошти, що використовується іншим зареєстрованим та/або ідентифікованим Користувачем, або коду ЄДРПОУ/ІПН/іншого реєстраційного коду, який використовується ідентифікованим Користувачем. Інформація про неможливість реєстрації Користувача доводиться до відома Користувача під час заповнення (відправлення) реєстраційної форми.

  У разі відмови в реєстрації Користувач має право звернутися до Оператора з поданням відповідної підтверджувальної інформації та/або документів.

 • 3.8. Для можливості участі в електронних торгах зареєстрований Користувач повинен пройти процедуру ідентифікації Користувача на електронному майданчику.
 • 3.9. Ідентифікація Користувача на електронному майданчику здійснюється шляхом:

  • для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – отримання банківського платежу від Користувача. В особистому кабінеті Користувача формується рахунок для оплати, який сплачується Користувачем з власного розрахункового рахунку з обов'язковим зазначенням реквізитів рахунку на будь-яку суму, але не менше 1 грн. У разі підтвердження ідентифікації сплачені кошти зараховуються на Баланс в особистому кабінеті Користувача та використовуються для сплати гарантійних внесків та/або плати за участь в електронних торгах (у разі встановлення). У разі відмови в ідентифікації сплачена сума повертається Користувачеві у повному обсязі на підставі заяви про повернення коштів);
  • для юридичних осіб – замовників аукціону (у т.ч. банк/ліквідатор) – укладення договору, у т.ч. шляхом підписання та надсилання сканової копії заяви про приєднання до публічного договору. В особистому кабінеті Користувача завантажується форма заяви про приєднання до публічного договору, яка заповнюється Користувачем та надсилається з додатками у вигляді сканованої копії на електронну пошту contracts@tab.com.ua.
  • для фізичних осіб – отримання копій паспорту та облікової картки платника податків. Копії документів завантажуються під час заповнення реєстраційної форми у вкладенні "РЕЄСТРАЦІЯ";
 • 3.10. Підтвердження ідентифікації Користувача здійснюється Оператором після перевірки заявлених під час реєстрації та поданих в рамках ідентифікації даних. Під час перевірки даних Оператор має право вимагати надання Користувачем додаткових даних та/або документів (у т.ч. завірених паперових копій підтверджувальних документів), або укладення цього Договору у письмовому вигляді.
 • 3.11. Підставами для відмови в ідентифікації Користувача є:

  • наявність серед ідентифікованих Користувачів електронного майданчика Користувача із зазначеним кодом ЄДРПОУ/ІПН/іншим реєстраційним кодом;
  • невідповідність відомостей, зазначених у реєстраційних даних Користувача з даними, поданими під час ідентифікації;
  • недостовірність відомостей, зазначених у реєстраційних або ідентифікаційних даних.

  У разі одержання відмови в ідентифікації Користувач має право звернутися до Оператора з поданням відповідної підтверджувальної інформації та/або документів.

 • 3.12. Реєстрація/ідентифікація Користувача може бути зупинена або скасована Оператором електронного майданчика в разі порушення Користувачем вимог регламенту або договірних зобов’язань.
 • 3.13. Усі дії, учинені ідентифікованим користувачем, визнаються діями такого Користувача і накладають на нього відповідні права та обов'язки.
4. Порядок укладення та термін дії договору
 • 4.1. Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов у цілому після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов'язку підписання письмового примірника Договору між сторонами.

  Дійсний Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 • 4.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 і 642 Цивільного кодексу України полягає у здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:
  • реєстрація на електронному майданчику;
  • ідентифікація на електронному майданчку – здійснення банківського платежу або укладення договору (у т.ч. шляхом надіслання заяви про приєднання до публічного договору) (для юридичних осіб), завантаження копій паспорту та облікової картки платника податків (для фізичних осіб) відповідно до пункту 3.9 цього Договору.
 • 4.3. Договір уважається укладеним та вступає в дію з моменту надіслання Оператором на електронну адресу Користувача листа з підтвердженням проходження процедури ідентифікації Користувача та діє впродовж одного року або до настання однієї з обставин, зазначеної в пункті 4.4 цього Договору.

  Якщо жодна зі Сторін упродовж одного місяця до завершення терміну дії цього Договору письмово не повідомить іншу Сторону про припинення його дії, Договору автоматично діє далі на тих самих умовах і на такий самий термін.

 • 4.4. Договір припиняє свою дію в разі настання будь-якої з таких обставин:
  • у будь-який час за взаємною згодою Сторін;
  • на вимогу однієї із Сторін за умови письмового повідомлення не менше як за 14 днів до дати припинення;
  • за ініціативою однієї із Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони (у такому випадку Договір уважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони);
  • з інших підстав, визначених законодавством України або передбачених цим Договором.
 • 4.5. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.
 • 4.6. Оператор та Користувач – замовник (банк/ліквідатор) мають право укласти додаткову угоду щодо особливостей публікації оголошень та/або здійснення інших дій на електронному майданчику.
5. Права та обов’язки сторін
 • 5.1. Оператор зобов’язується:
  • надавати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та регламентом, з урахуванням положень законодавства України;
  • забезпечувати Користувачу можливість отримання послуг на принципах прозорості, доступності та недискримінації;
  • забезпечувати належне функціонування електронного майданчика та його відповідність технічним та іншим вимогам, установленим Адміністратором;
  • надавати Користувачу консультаційну допомогу щодо участі в електронних торгах та з питань користування електронним майданчиком;
  • інформувати Користувача про зміни до цього Договору та регламенту;
  • брати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Користувача щодо покращення умов та якості функціонування електронного майданчика.
 • 5.2. Користувач зобов’язується:
  • дотримуватися умов цього Договору та використовувати електронний майданчик відповідно до положень регламенту;
  • забезпечувати нерозголошення та конфіденційність своїх реєстраційних даних (логіна та пароля) та не допускати використання електронного майданчика від свого імені сторонніми особами. У разі виникнення підозри про несанкціоноване використання їх третіми особами негайно повідомляти про це Оператора;
  • надавати достовірну інформацію під час реєстрації на електронному майданчику, своєчасно здійснювати її оновлення;
  • надавати на вимогу Оператора паперові копії підтверджувальних документів у випадках, передбачених цим Договором та/або регламентом;
  • у разі визнання Користувача переможцем аукціону вчасно та в повній мірі здійснювати заходи з метою укладення договору за результатами проведення електронних торгів, передбачені регламентом;
  • своєчасно здійснювати оплату за послуги, які надаються Оператором на умовах передбачених цим Договором та регламентом.
 • 5.3. Оператор має право:
  • перевіряти достовірність інформації та/або документів, що надаються Користувачем;
  • обмежувати, зупиняти або відмовляти в доступі Користувача до послуг електронного майданчика в разі невідповідності вимогам та/або критеріям, визначеним регламентом, порушення положень регламенту, а також під час виникнення інших обставин, що перешкоджають функціонуванню електронного майданчика, до повного врегулювання ситуації, що спричинила обмеження або зупинення доступу;
  • здійснювати модернізацію, модифікування електронного майданчика, а також без попередження змінювати або додавати системну інформацію. Планові профілактичні роботи та позапланові технічні перерви здійснюються в порядку, визначеному регламентом;
  • надавати за згоди Користувача додаткові послуги, у тому числі на платній основі;
  • використовувати найменування Користувача в переліку Користувачів електронного майданчика, розміщених для загального доступу на електронному майданчику, а також розміщувати на електронному майданчику інформацію про співробітництво з таким Користувачем;
  • вносити зміни та доповнення в цей Договір в односторонньому порядку;
  • використовувати адресу електронної пошти Користувача для надсилання організаційних та інформаційних повідомлень, включаючи інформацію про публікацію оголошень;
  • в односторонньому порядку достроково припинити Договір у випадках, визначених цим Договором;
  • здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України та регламенту.
 • 5.4. Користувач має право:
  • використовувати електронний майданчик з метою реєстрації, ідентифікації, подання оголошень, перегляду оголошень, подання заяв на участь/цінових пропозицій в електронних торгах, участі в аукціоні, а також з іншою метою в порядку та на умовах цього Договору та регламенту;
  • вимагати дотримання Оператором положень цього Договору та регламенту;
  • одержувати роз’яснення Оператора щодо підстав відмови у реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику;
  • усувати недоліки (у разі можливості), що спричинили відмову в реєстрації/ідентифікації на електронному майданчику;
  • одержувати необхідну та достовірну інформацію про Оператора та його діяльність;
  • звертатися до Оператора в разі необхідності отримання консультаційної та технічної підтримки;
  • в односторонньому порядку достроково припинити Договір у випадках, визначених цим Договором.
6. Ціна договору та умови оплати. Гарантійні внески
 • 6.1. Ціна Договору становить розмір грошової винагороди, яка вираховується у розмірах та у порядку, визначеному у регламенті, та відображена у Тарифах, визначених в додатку до цього Договору.

  За рішенням Адміністратора та/або замовника додатково до грошової винагороди з учасника може справлятись плата за участь в електронних торгах у розмірі та порядку, визначеному у регламенті, та відображена у Тарифах, визначених в додатку до цього Договору.

 • 6.2. Грошова винагорода, яка підлягає сплаті Оператору електронного майданчика за організацію та проведення електронних торгів, утримується Оператором із суми гарантійного внеску після формування протоколу електронних торгів.

  Сума грошової винагороди є додатковою до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот.

 • 6.3. Право вимоги грошової винагороди у Оператора виникає виключно після формування протоколу електронних торгів. До моменту формування такого протоколу право власності на гарантійний внесок належить Користувачу, а сам гарантійний внесок виконує виключно функцію забезпечення виконання учасником зобов'язань за результатами електронних аукціонів.
 • 6.4. У випадку, коли сума внесеного гарантійного внеску менше суми грошової винагороди за результатами проведеного аукціону, переможець електронного аукціону зобов`язаний сплатити таку різницю на розрахунковий рахунок Оператора протягом 3 (трьох) днів з моменту формування протоколу електронних торгів та виставлення відповідного рахунку Оператором електронного майданчика.
 • 6.5. Коpистувач має право внести гарантійний внесок на суму, що перевищує необхідну для участі у конкретному аукціоні. Така сума коштів залишається у власності Користувача та відображається у Балансі в особистому кабінеті Користувача. При цьому, оплата за участь в конкретному аукціоні може здійснюватись шляхом використання відповідної наявної суми гарантійного внеску (його частини) із суми раніше внесених Користувачем коштів на Баланс Користувача.
 • 6.6. Оператор у випадку зміни нормативно-правових актів України або відповідних рішень Адміністратра та/або замовника електронних торгів, якими затверджено тарифи, переглядає тарифи цього Договору, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту їх розміщення на веб-сайті Prozorro.Продажі або веб-сайті електронного майданичка, в залежності від того, де ця інформація була розміщена раніше, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково.

  Користувач, у разі незгоди з переглянутими Тарифами, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новими Тарифами.

 • 6.7. Повернення гарантійних внесків відбувається шляхом зарахування коштів на особистий рахунок Користувача ("Баланс" в особистому кабінеті). У випадку необхідності отримання коштів на банківський рахунок, Користувач звертається до Оператора із відповідним письмовим листом-зверненням, в якому вказує повні реквізити банківського рахунку для повернення таких коштів. Фізичні особи, якими було перераховано гарантійний внесок не через власний розрахунковий рахунок, а через касу банку, додатково в листі-зверненні про повернення грошових коштів, зазначають банківські реквізити банку, через який було здійснено платіж, а також дату та номер платіжного доручення.

  Видача готівкових коштів з каси Оператора неможлива.

 • 6.8. Послуги вважаються належним чином і в повному обсязі наданими, якщо протягом 3 (трьох) робочих днів після дня формування Акту наданих послуг за відповідний період у Особистому кабінеті Користувача не пред’явлена претензія. У разі відсутності претензії, акт прийому-передачі виконаних Послуг вважається підписаним, а Послуги – наданими належним чином.

  Акт наданих послуг формується в ЕТС та є доступним в особистому кабінеті Користувача після формування протоколу електронних торгів.

 • 6.9. Для набуття статусу учасника електронного аукціону Користувач зобов'язаний сплатити Оператору гарантійний внесок у визначеному регламентом розмірі до закінчення терміну прийому заявок, вказаного в конкретному оголошенні про проведення електронних торгів.
 • 6.10. Порядок сплати гарантійного внеску, його зарахування на рахунок оператора, умови його повернення та перерахування визначаються у регламенті.
7. Відповідальність
 • 7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України з урахуванням умов цього Договору.
 • 7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань згідно з цим Договором, якщо це сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, у разі якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів з метою належного виконання зобов’язання.
 • 7.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань щодо цього Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
 • 7.4. Невідповідність сервісу електронного майданчика (послуг) очікуванням Користувача само по собі не є фактом надання такого сервісу (послуг) неналежної якості.
 • 7.5. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи з електронним майданчиком.
 • 7.6. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за непрямий збиток, у тому числі за недоотриманий прибуток.
 • 7.7. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною за дії Замовника електронних торгів, у тому числі пов’язані з підготовкою активу до продажу (здійснення оцінки, отримання необхідних дозволів, погоджень тощо).
 • 7.8. Сторони не несуть відповідальності одна перед одною у інших випадках, передбачених в регламенті.
8. Інтелектуальна власність
 • 8.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що виникають або можуть виникнути в процесі функціонування електронного майданчика, зберігаються за Оператором.
 • 8.2. Усі матеріали, що передаються Оператором Користувачу, є результатом інтелектуальної власності Оператора та/або його партнерів.
 • 8.3. Користувач має право на безстрокове використання таких об’єктів виключно у власних цілях або в інших цілях за письмовою згодою Оператора.
9. Порядок врегулювання спорів
 • 9.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору врегульовуються шляхом переговорів та консультацій.
 • 9.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів і консультацій та з метою врегулювання суперечок та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, що обов’язково повинні бути розглянуті Стороною, проти якої подані такі скарги в розумні строки.
 • 9.3. У разі неможливості врегулювання суперечки або спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або в досудовому порядку, такий спір або суперечка вирішуються в судовому порядку.
10. Персональні дані
 • 10.1. Оператор зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманих від Користувача під час укладення Договору, реєстрації/ідентифікації, публікації оголошень, поданні заяв на участь/закритих цінових пропозицій в електронних торгах, а також під час участі в аукціоні в порядку, передбаченому регламентом та цим Договором.
 • 10.2. Оператор має право, а Користувач надає безумовну згоду на зберігання і оброблення, у тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що належить до персональних даних Користувача (його уповноваженого представника) з метою, що пов’язана з виконанням цього Договору та наслідків його виконання або невиконання, участі в електронних торгах, а також у випадках, передбачених законодавством України.
 • 10.3. Сторони погодились, що персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін.
 • 10.4. Укладаючи цей Договір Сторони дають згоду (дозвіл) на оброблення їх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення, зміну або розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин, у тому числі з метою поширення (розповсюдження та/або оприлюднення) таких даних на електронному майданчику.
 • 10.5. Згода на оброблення персональних даних надається без обмеження терміну зберігання та оброблення персональних даних.
 • 10.6. Передання персональних даних третім особам здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством України, а в усіх інших випадках – лише за згодою Сторін.
11. Форс-мажорні обставини
 • 11.1. Сторона звільняється від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором в разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії оставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (форс-мажорні обставини), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безлади, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.
 • 11.2. Форс-мажорні обставини підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України.
 • 11.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно, але не пізніше ніж через три календарні дні, із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру наявних перешкод, повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини та їх вплив на виконання цього Договору.
 • 11.4. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
 • 11.5. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та/або їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір уважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та/або їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору.
12. Заключні положення
 • 12.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Оператором.
 • 12.2. Унесення змін та доповнень до Договору здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням Користувача електронною поштою та/або через веб-сайт електронного майданчика.
 • 12.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті електронного майданчика та поширюються на всіх Користувачів, з якими укладено Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше дати набрання чинності змін та доповнень до Договору.
 • 12.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, унесеними Оператором до Договору, Користувач повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання електронного майданчика та розірвати Договір.

  Фактичне використання Користувачем електронного майданчика означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика.

 • 12.5. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої Сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційність такої інформації.

  Не вважається конфіденційною або комерційною інформація, що:

  • є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;
  • була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації щодо іншої Сторони;
  • не позначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;
  • відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.
 • 12.6. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.
13. Додатки
 • 13.1. Додатки складають невід’ємну частину Договору.
 • 13.2. Додаток 1. Форма Заяви про приєднання до Договору (для проходження Користувачем – замовником ідентифікації шляхом підписання Заяви).
 • 13.3. Додаток 2. Тарифи за надання послуг з використання електронної торгової системи Prozorro.Продажі, актуальна версія яких розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "ТАРИФИ"
 • 13.4. Додаток 3. Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможних банків, актуальна версія якого розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі.
 • 13.5. Додаток 4. Регламент роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу/надання в оренду майна (активів), актуальна версія якого розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі.
 • 13.6. Додаток 5. Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, актуальна версія якого розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі.
 • 13.7. Додаток 6. Регламент електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо проведення благодійних торгів (аукціонів), актуальна версія якого розміщується у вільному доступі на веб-сайті електронного майданчика у вкладенні "РЕГЛАМЕНТИ" або на веб-сайті Prozorro.Продажі.
14. Реквізити оператора

ТОВ "ТАБ ЮА"
04071, м. Київ, вул. Верхній Вал 2-А
тел. (044) 594-85-85
ЄДРПОУ 40514924
ІПН 405149226565

IBAN UA08 305299 00000 26003046801779
банк ПАТ КБ "Приватбанк"

Директор
Валентин Босенко